ขั้นตอนการเชื่อมต่อ Line Notify แจ้งเตือนการสั่งซื้อ

 

Login เข้าสู่หน้าระบบของ Line Notify https://notify-bot.line.me/th/

สมัคร line notify

สร้าง Token ของ Line Notify คลิกตรงคำว่า My page

creat line token

คลิก Generate token

Generate token

ตั้งชื่อร้านค้าของเรา และเลือกรายชื่อผู้รับแจ้งเตือน เลือกเป็นรายบุคคล หรือเลือกเป็น Group ก็ได้

ตั้งค่า token

คัดลอก รหัส token ของคุณเพื่อเตรียมเอามาวางที่เว็บ

รหัส token